Fondation Idella er et velgørende fundament med det formål at støtte unge studerende inden for humaniora, teknisk og medicinsk område med rejse stipendier, især i forbindelse med studier eller uddannelse i udlandet og videreuddannelse.

Hvad støtter vi

Humaniora, især unge kunstnere, musikere, malere og billedhugger, der søger efteruddannelse i forbindelse med studere i udlandet. Ansøgninger om rejsebevillinger fra følgende institutioner vil blive overvejet: Skoler for billedkunst ved Det Kongelige Akademiske Kunstakademi, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Kongelige Musikkonservatorium, Aarhus / Aalborg, Syddansk Musikkonservatorium Danmarks Musikhøjskole, Rhythmic Music Conservatory, Arkitektskolerne i Aarhus og København, Danmarks National School of Performing Arts og Danmarks Nationalskole.
Stipendiet kan tildeles udenlandske statsborgere, MEN det kan kun bruges til at studere uden for Danmark (ikke til udenlandske statsborgere for deres studier i Danmark).
Hvis du studerer i humaniora, skal du være max. 35 år, når du ansøger.

De tekniske videnskaber – studerende og ph.d.-studerende, forskere og forskere. Ansøgninger om rejsebevillinger fra Danmarks Tekniske Universitet, Det Tekniske Fakultet, Aalborg Universitet, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og Institut for Teknologi, Aarhus Universitet, vil blive overvejet.

Sundhedsvæsenet, især forskningsprojekter, der sigter mod at forbedre behandlingsmetoder med fokus på delfinansierede ph.d.-projekter i traditionel medicin, Post Docs (1 år) og fuldt finansierede ph.d.-projekter inden for alternativ medicin. Kandidatstuderende fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet vil blive overvejet.

Du kan ikke søge om tilskud:

 •  Hvis det beløb du søger om er mindre end DKK 20.000.
 • Hvis det beløb du søger om dækker studier i Danmark.
 •  Hvis det beløb du søger om dækker karriereelaterede aktiviteter, fx koncerter og udstillinger.
 • Hvis dit ophold eller projekt allerede er startet på ansøgningstidspunktet.

Og du vil ikke få et tilskud:

 • Hvis din ansøgning ikke er tilstrækkeligt dokumenteret og ufuldstændig.
 • Hvis dit ophold i udlandet kan erstattes af eller byttes med et ophold i Socrates eller Nordplus.
 • Hvis du kan få finansiering via universitetsfonde til ophold og praktik i udlandet, til særlige studieture eller etnografisk feltarbejde.

Vi lægger vægt på følgende:

 • At du aktivt studerer i Danmark på en af de nævnte institutioner.
 • At du allerede har planlagt dit ophold og lavet ordninger med dine kontakter i udlandet.
 • At du har ansøgt om optagelse og / eller modtaget acceptbrev fra skolerne / institutionerne i udlandet, eller fra professorer og vejledere.
 • At dit projekt vil gavne dig professionelt og fagligt.
 • At dit ophold i udlandet strækker sig over en længere periode.

Hvis instituttet kræver yderligere oplysninger fra dig, kontakter vi dig direkte.

Hvilke oplysninger skal du medtage i dit budget, og hvordan udbetales dit tilskud?

Din ansøgning skal indeholde oplysninger om eventuelle yderligere tilskud eller midler, du har modtaget fra andre fonde eller institutioner.

Et tilskud kan kun bruges til det specifikke formål, der er beskrevet i din ansøgning. Hvis du modtager yderligere tilskud, og det samlede beløb for alle tilskud overstiger det samlede budget i din ansøgning, skal det overskydende beløb tilbagebetales til Fondation Idella. Det samme gælder, hvis dit tilskud overstiger dine udgifter.

Dit tilskud bortfalder, hvis det ikke er udbetalt inden for et år efter datoen for dit donationsbrev. Derfor, hvis din projektperiode skal forlænges, kontakt os i god tid inden denne dato for godkendelse af udvidelsen.

Donationer er generelt skattepligtige. Under særlige omstændigheder kan rejsestipendier være skattefrie.

Fondation Idella modtager et stort antal ansøgninger og skal prioritere projekterne og vælge mellem mange lige kvalificerede ansøgere.

Sådan indsendes en ansøgning

Alle ansøgninger skal indsendes i 5 trykte kopier.

Endvidere skal en kopi af det udfyldte ansøgningsskema (uden vedhæftede filer) i Word-format (ikke pdf) og links (YouTube eller lignende) sendes via email til post@avjf.dk

Stiftelsen Administration:

Fondation Idella
c / o Dansk Inveco
Kampmannsgade 1,6
DK-1604 København V.

Efter bestyrelsens beslutning vil både universitetet og ansøgeren blive informeret direkte. af instituttet.

G U I D E L I N E S

Hver ansøger skal udfylde et ansøgningsskema. Bemærk venligst, at dette ansøgningsskema kun må anvendes til projekter, der begynder i 2018.

Dokumenter skal vedhæftes til din ansøgning i følgende rækkefølge:

a) En lægmandsprojektbeskrivelse på 1-2 A4 sider. For applikationer inden for musik skal relevante optagelser eller links til film (YouTube eller lignende) medtages.
b) Et detaljeret tidsbudget (2017/18) om projektomkostningerne. Budgettet skal angive de ekstra omkostninger, herunder forsikring, indkvartering (værelse og pension) og studieafgift. Eventuelle yderligere tilskud eller midler, du har modtaget, skal medtages. Du skal også give oplysninger om ansøgninger om tilskud, du har indsendt eller planlægger at sende til andre fundamenter.
Ved afslutningen af ​​dit ophold i udlandet skal du som dokumentation kopiere kvitteringer for en af ​​ovennævnte omkostninger, herunder fakturaer for studieafgifter.
Fondation Idella accepterer ikke ansøgninger om køb af udstyr som computere, kameraer, videokameraer mv.
c) En erklæring fra institutleder / afdeling, der bekræfter, at dit projekt er kvalificeret til videreuddannelse / studier. Det er ikke afgørende, at dit ophold i udlandet giver kreditpoint (med eksamensresultater til overførsel). Dit projekt behøver ikke at være en formel del af dine studier, men det er heller ikke nogen hindring.
d) dit CV

1. Projektets titel
En kort, men omfattende titel til projektet.

2. Oplysninger om ansøgeren

3. Resumé af projektets formål og – indhold, maks. 200 ord
En kort og kortfattet oversigt over formål og indhold – dvs. hvilke aktiviteter der er involveret

4. Projektperiode (tidsramme) – maks. 1 år
Indtast projektstart (måned / år) og projektafslutning (måned / år). Flerårige projekter accepteres ikke. Ansøgninger om rejsehjælp skal indsendes inden du begynder dit ophold i udlandet.

5. CV, hjemmeside, links i digital form

6. Fuld projektbeskrivelse, bekræftelse fra lærere / institutioner i udlandet

7. Projektomkostninger og indkomst
Alle omkostninger skal medtages. Finansiering, herunder tilskud fra Statens Uddannelsesfond (SU), hvis nogen, og andre tilskud fra f.eks. Sokrates / Erasmus skal indgå i budgettet.

Eventuelle kommentarer vedrørende projektfinansiering kan også medtages her.

8. Oplysninger om ansøgninger og andre stipendier, hvis nogen
9. Ansøgerens personlige kontaktoplysninger
10. Ansøgerens bankoplysninger
11. Institutionens bekræftelse